Datumet för årets PS kongress är 6-7 oktober.

PS är en kongress för psykologstudenter och PTP-psykologer. Kongressen pågår under en helg och kommer i år vara på Karolinska i Stockholm. PS-kongressen innehåller massor med spännande föreläsningar och en mässa för att kunna lära och nätverka. På lördagskvällen hålls även en festlig bankett!

Tema Hållbarhet:

Aldrig tidigare har det varit så viktigt som idag att tänka på hållbarhet; för vår planet, för samhället, för våra patienter och för oss i arbetslivet! Hållbarhet är ju ett mycket bredare begrepp än det vi ofta kommer att tänka på först – klimatfrågan. FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling delas exempelvis upp i sociala, ekonomiska och miljömässiga mål, som alla är sammankopplade på olika sätt. Många av dessa uppnås genom beteendeförändringar hos en stor mängd människor – vilket ju är det vi psykologer kan bäst. Det finns helt enkelt många aspekter av temat hållbarhet och hur det relaterar till psykologi.